Manuál Hotel32

Kontrola obsazenosti
Jak nejrychleji zjistit volnou kapacitu hotelu na určitý termín.
Popis symbolů ve štaflích
Stručný popis grafických symbolů ve štaflích a barevného rozlišení.
Rezervace na pokoj
Video Vás provede rezervací jednoho pokoje. Vytvoříme rezervaci pokoje 211 na termín od 31.10. - 4.11. na jméno Adamec Jan.
Hromadná rezervace
Jak provést hromadnou rezervaci například na deset a více pokojů, hovoříme o tzv. rezervaci na typ pokoje. Firma Company a.s. objednává na termín od 6.11.-10.11. pobyt pro 26 osob. Požadavek je 2 apartmány, 10 dvoulůžkových a 2 jednolužkové pokoje.
Změna termínu rezervace
Jak změnit termín rezervace jednoho pokoje. Je to velmi jednoduché, stačí posunout rezervaci.
Změna ceny rezervace
Jak změnit cenu rezervovaného pokoje. Nejprve si ukážeme jak změnit cenu rezervovaného pokoje z ceny 1500,- na cenu 1200,- pro celou dobu pobytu a následně změníme cenu druhé noci na 1000,- a cenu třetí noci na 500,- Kč.
Storno hromadné rezervace
Jak stornovat hromadnou rezervaci jednoduchým způsobem.
Daňový doklad k záloze
Vystavuje se po připsání platby na Váš bankovní účet. Jakmile dojde k připsání částky na bankovní účet, máte dle zákona povinnost vystavit daňový doklad k přijaté platbě a to do 15. dnů ode dne přijetí platby. Na rezervaci pana Adamce vytvoříme daňový zálohový list na částku 5000,- Kč. Datum přijetí platby bude 30.10.2018.
NONREF rezervace
Jak vytvořit non refundable rezervaci (EA). Paní Pokorná si udělala rezervaci na Bookingu a cena pobytu by měla být 312,- EUR. Vytvoříme tedy zálohu na typ platby non ref a vložíme částku v českých korunách tedy 7176,- Kč.
Rezervace na více pokojů (2-3)
Jak provést rezervaci na více pokojů (dva až tři). Provedeme rezervaci na pokoje č. 201, 204 a 302, všechny na stejný termín od 1.11.- 4.11. na jméno Škoda Jiří.
Rezervace na klienta.
V rezervaci se nastaví klient, který se zobrazuje za jménem hosta v závorce. Výhodou je, že lze vytvářet statistiky dle klientů, např. zjistik kolik nám klient (firma), obsadil za určité období pokojů. Ve videu je postup, jak zapsat rezervaci na pana Hromadu, který si rezervoval pokoj přes Booking.
Změna termínu skupinové rezervace.
Jak postupovat, když potřebujeme změnit termín skupinové rezervace firmy Company s.r.o. na datum 18.11. - 22.11.
Storno rezervace
Jak stornovat rezervaci jednoho pokoje.
Výzva k platbě
Jak vytvořit výzvu k platbě. Potřebujeme poslat výzvu k platbě panu Adamcovi na částku 5000,- Kč, ten na základě této výzvy bude moci zaplatit zálohu na uvedený bankovní účet.
Vyhledání rezervace
Jak nejrychleji dohledat rezervaci hosta.
Příjezd jednoho hosta na dvoulůžkový pokoj
Na dvoulůžkový pokoj přijede pouze jeden host a to pan Kohoutek.
Přesun hostů na jiný pokoj při příjezdu.
Po ubytování rodiny Koukalových na pokoj 302 se pan Koukal vrátí a požaduje změnu pokoje, protože nemá výhled na hory.
Příjezd více hostů na pokoj.
Jak ubytovat více hostů na pokoj. Na pokoj 206 přijede rodina Koukalových.
Dodatečný příjezd
Za panem Kohoutkem který již bydlí, přijede druhý den jeho manželka, která zde bude bydlet do konce pobytu. Cena pokoje se druhý den zvýší ze 1430,- na 1830,- Kč. Host platí až při odjezdu.
Přesun hosta
Jak přestěhovat hosta během pobytu. Pana Budila s manželkou přestěhujeme z pokoje 208 na pokoj 206.
Označení pokoje jako uklizené
Jak označit pokoj jako uklizený.
Zrušení odstávky
Jak zrušit odstávku pokoje.
Prodloužení pobytu
Rodina Budilových se v průběhu pobytu rozhodla, že si u nás pobyt prodlouží až do 5.11.. Platit budou až na konci pobytu, tím pádem není třeba žádným způsobem zasahovat do ceny pokoje. Cena pokoje je nastavena a navýšení se provede automaticky při denní uzávěrce i za prodloužené noci pobytu.
Vytvoření odstávky
Pokud potřebujeme označit pokoj, na kterém vznikla nějaká závada a není tedy možné ho obsadit, pak je nejlepším řešením vytvořit odstávku.
Navýšení účtu
Jak navýšit účet hosta (hotelové služby, drobný prodej, minibary). Navýšíme na pokoj pana Kohoutka službu bowling, saunu a tenis. Následně si zakoupí z prodejny recepce vodu a hřeben a z minibaru vypil 3 plechovková piva.
Částečná úhrada účtu
Částečná úhrada účtu (extras). Pan Kohoutek se rozhodl zaplatit pouze bowling a saunu.
Vystavení účtu
Jak vystavit účet hosta při odjezdu.
Kompletace účtu
Jak změnit fakturační údaje, na již vystaveném účtu. Host po vystavení a tisku účtu požaduje přepsání fakturačních údajů na firmu. Není třeba dělat storno, použijeme funkci kompletace.
Storno účtu již neubytovaného hosta
Pan Divíšek který byl u nás ubytován od 20.10. reklamuje částku na faktuře, která mu byla vystavena. Je třeba najít vystavený doklad, ten následně vystornovat, částku opravit a vystavit novou fakturu.
Dotisk účtu + změny
Dotisk účtu a změna vzhledu účtu (sumář položek, bez detailu hosta a tisk v angličtině).
Zrušení odjezdu
Zrušení odjezdu.
Hromadné navýšení účtů.
Jak navýšit jednu službu na více pokojů. Na účty hostů pana Budila, Budilovou, Provázka a Koukala navýšíme službu parkování za 100,- Kč.
Platba předem
Pan Koukal se rozhodne zaplatit pobyt ihned při příjezdu. Ubytujeme tedy osoby na pokoj podle již uvedeného postupu a zvolíme volbu "Platba předem". Program spočítá cenu do konce pobytu a tu najednou navýší hostovi na jeho účet, zároveň vynuluje aranžmá(cenu za noc) a tudíž by již nemělo docházet k navyšování ceny ubytování při uzávěrce.
Hromadný účet
Jak vystavit hromadný účet za více pokojů. Pan Kohoutek zaplatí svůj účet a ještě účty pana Budila a paní Budilové. To vše dohromady na jeden doklad.
Rozdělení platby
Pan Budil se rozhodne zaplatit účet ale má požadavek, že zaplatí 1000,- Kč kartou a zbytek účtu hotově.
Storno účtu hosta
Pan Brouček reklamuje částku za pobyt, která má být o 200,- Kč nižší. Vystornujeme tedy vystavený doklad, částku ponížíme a vystavíme nový doklad.
Dotisk účtu
Host účet ztratil a požaduje dotisk účtu.
Odjezd hosta
Odjezd hosta – uvolnění pokoje. Host má uhrazeny všechny pohledávky.

Manuál Gastro32

Jak založit novou položku do číselníku zboží
Založíme si novou položku Rum Republica, kterou budeme sledovat v litrech.
Jak vytvořit PLU pro pokladnu
Vytvoříme PLU pro novou položku Rum Republica, aby se zobrazila obsluze na pokladně. Vytvoříme tedy název pro pokladnu, prodejní cenu atd.. U položky je třeba dát pozor na odepisované množství.
Jak založit a vytvořit recepturu
Ukážeme si jak vytvořit recepturu na míchaná vajíčka včetně složení surovin.
Jak odepsat pokladny
Jednou z nejdůležitějších věcí je umět odepsat suroviny ze skladu, které se prodaly na pokladně. Tato operace by se měla provádět vždy před uzavřením inventury.
Jak přijmout zboží na sklad
Nakoupili jsme Rum Republica a nyní je potřeba ho přijmout na sklad. K tomu nám slouží tlačítko "Nákup". Zápisy nákupních dokladů lze provádět i zpětně, tato funkce není nijak omezena. Vycházíme z toho, že personál je zahlcen jinými úkoly ohledně provozu restaurace a na "papírování" nezbývá čas. Proto je možné nákupy provádět až na konci měsíce.
Jak změnit datum dokladu
Pokud se stane, že omylem zapíšeme doklad ke špatnému datumu, není třeba jej stornovat, ale můžeme použít tlačítko změnit datum v knize dokladů. Jednou z podmínek je, že datum může změnit pouze uživatel, který chybně zapsaný doklad vytvořil.
Jak opravit nákupní doklad
Zde si ukážeme jak jednoduše opravíme doklad, ve kterém jsme zapsali špatnou nákupní cenu zboží.
Jak vystornovat nákupní doklad
Postup jak jednoduše vystornovat nákupní doklad.
Jak odepsat zboží ze skladu. (prošlé zboží, spotřeba)
V každém provozu je třeba ručního odpisu zboží nebo surovin. Může se jednat o prošlé zboží, odtoč piva, odpis surovin nebo žboží zkonzumovaný personálem.
Přesun zboží mezi středisky
Jak provést přesun zboží mezi středisky. Potřebujeme přesunou trvanlivé mléko z kuchyně na restauraci.
Jak odepsat raut, balíčky, snídaně. (normovaný doklad)
Další možnost jak odepsat zboží nebo suroviny. Pomocí normovaného dokladu lze odepisovat nejen jednotlivé suroviny, ale taktéž rovnou celé receptury. Zároveň nám program umožní změnit složení surovin u dané receptury pouze v tomto jednom případě, a tudíž není nutné vytvářet novou recepturu. Např. pokud vaříme rajskou omáčku a momentálně nemáme hovězí maso, lze ho nahradit vepřovým.
Jak vytvořit normovaný doklad ze vzoru
Každý normovaný doklad, jak už uzavřený nebo dočasný, lze použít jako vzor, a vytvořit z něho kopii. To nám ušetří spoustu času s vyplňováním jednotlivých položek. Často se používá při odpisu snídaní, nebo rautů.
Jak sledovat pohyb zboží na kartě
Kartotéka nám umožní sledovat pohyb zboží na kartách za určité období.
Jak založit inventuru + tisk podkladů
Jak založit inventuru k určenému datu a vytisknout podklady pro zapsání skutečných stavů.
Jak zapsat fyzické stavy do inventury
Jak zapsat fyzické stavy do inventury
Jak otevřít nové období
Každý první den nového měsíce je třeba otevřít nové období a uzavřít předminulé období.

Manuál Pos32

Spuštění a přihlášení do pokladny.
Jak se přihlásit do pokladny a jak ukončit práci s pokladnou.
Otevření stolu
Existuje několik způsobů jak lze otevřít stůl.
Markování PLU.
Několik způsobů jak jednoduše namarkovat položky PLU.
Markování kopií položek PLU.
Popis jak nejrychleji namarkovat již objednané položky nebo celou poslední objednávku.
Markování záporného počtu PLU
Markování záporného počtu PLU.
Markování polovičních porcí za poloviční cenu
V případě že nepoužíváme skladové hospodářství a nevedeme receptury lze markovat 0,5 x PLU.
Markování poloviční porce za 70% ceny
Markování poloviční porce za 70% ceny. Program automaticky odepíše půl porce, ale cenu sníží o 30%
Výmaz chybně zadaného PLU
Výmaz chybně zadaného PLU.
Vystavení celého účtu na hotovost
Vystavení celého účtu na hotovost.
Oddělení položek otevřeného stolu
Oddělení položek otevřeného stolu při platbě v hotovosti.
Výběr typu platby účtu
Výběr typu platby účtu (karta, faktura, personál, atd.).
Storno položek otevřeného stolu
Storno položek otevřeného stolu (již objednaných PLU).
Přesun položek na jiný stůl
Přesun položek mezi stoly.
Individuální položka
Jak namarkovat individuální položku.
Poznámky k položkám, vzkazy, popisky stolů
Předpřipravené poznámky k položkám, vzkazy pro kuchaře, popisky stolů.
Platba v měně
Platba v různé měně.
Zadání slevy na účet
Zadání slevy na účet.
Výběr cenové hladiny účtenky
Výběr cenové hladiny účtenky.
Storno vystaveného účtu
Storno vystaveného účtu.
Dotisk účtu
Dotisk účtu.
Změna typu platby účtu
Změna typu platby účtu.
Přidání položek do skupiny "Vybrané"
Přidání položek do skupiny "Vybrané".
Denní uzávěrka
Vytvoření denní závěrky.

Manuál Manažer32

Jak přidat, smazat, změnit položku PLU, když není propojeno na Gastro32.
Jak přidat, smazat, změnit položku PLU, když není propojeno na Gastro32.
Jak změnit barvu políčka s názvem PLU.
Jak změnit barvu políčka s názvem PLU.
Založení nového uživatele.
Založení nového uživatele.
Jak založit nový stůl.
Jak založit nový stůl.
Jak založit personální stůl + nastavení automatické slevy.
Jak založit personální stůl + nastavení automatické slevy.
Vytvoření stolového plánu.
Vytvoření stolového plánu.
Denní náhled.
Denní náhled.
Náhled za období.
Náhled za období.
Jak vytisknout tržní list za určité období.
Jak vytisknout tržní list za určité období.
Jak zjistím množství prodaného sortimentu za určité období.
Jak zjistím množství prodaného sortimentu za určité období.
Jak kontrolovat storna účtenek a objednávek.
Jak kontrolovat storna účtenek a objednávek.
Dotisk účtenky.
Dotisk účtenky.